Truckutbildning

Söker du ett företag som erbjuder truckutbildning? Från och med 1 juli 2007 ställs betydligt hårdare krav på arbetsgivares ansvar att utbilda sina truckförare. Denna utbildning måste även dokumenteras. En grundutbildning för truckförare är nödvändig för alla som framför och hanterar en truck. Oberoende om det är tillfälligt (t.ex. sommarvikarier) eller en heltidssysselsättning.

Vår truckutbildning

Sydtrade Truckar erbjuder grundutbildning för truckförare som ger kunskaper och färdigheter i att på ett säkert och effektivt sätt framföra en truck och hantera gods. Kursen innehåller även tillsyn, praktiska körövningar, säkerhetsfrågor samt andra nödvändiga moment, allt enligt truckläroplan 10 (TLP10). Utbildningen anpassas efter era behov och kan byggas på för de trucktyper ni har behov av att framföra. Efter genomförd och godkänd utbildning erhåller varje förare ett förarbevis, eller även kallat truckkort.

Mål med utbildningen

Vår målsättning är att ni skall få tillbaka pengarna för utbildningskostnaden i form av färre skador på personal, inventarier, gods och truckar. Bättre tillsyn och underhåll av truckarna bidrar också till lägre servicekostnader, ökad säkerhet och mindre stilleståndstider. Utbildade truckförare bidrar till en säkrare, tryggare och effektivare arbetsmiljö både för truckförarna själva och för hela deras omgivning.

Anmälan truckutbildning

Vi håller i utbildningar både ute hos företag samt hos oss på Sydtrade i Tävelsås (Växjö).
Utbildningarna som hålls i Tävelsås sker löpande under hela året.

Gå till kursanmälan >>


Kontakta oss

För frågor och mer information om vår truckutbildning är du välkommen att kontakta
Kurt Bergström på tel. 070-326 13 40 eller e-posta till kurt.bergstrom@sydtrade.se eller använda formuläret nedan.

Har du gjort en anmälan tidigare?

P.g.a. problem med vår server har inte alla anmälningar till truckutbildning för truckkort kommit fram. Har du anmält dig via formuläret vänligen maila info@sydtrade.se med namn, adress, telefonnummer och e-mailadress för att anmäla dig igen.
Vi ber om ursäkt för detta!

truckutbildning för dig!