Liftutbildning

Liftutbildning hos oss på Sydtrade Truckar

Söker du ett företag som erbjuder liftutbildning? Då har du hittat rätt!
I Sverige använder vi mer och mer mobila arbetsplattformar/liftar inom många olika branscher. Tidigare tilläts i stort sett vem som helst att köra dessa, men olyckorna har varit många och ett antal dödsfall har inträffat. Därför har kraven skärpts och nu krävs därför utbildning för att använda liftar. En olycka får inte inträffa på grund av bristande kunskap om liftens funktion eller de säkerhetsregler som gäller.

Vår liftutbildning

Vi erbjuder utbildningar som följer den svenska Liftläroplanen (LLP). Med denna som grund lär vi ut hur man på ett säkert och effektivt arbetssätt med mobila arbetsplattformar ökar produktiviteten samt minskar risken för skador på såväl människor som material.
Kursen innehåller bl.a. säkerhetsfrågor, praktiska körövningar samt andra nödvändiga moment.

Vi utbildar i kategori A och B för typerna 1 och 3 i båda dessa kategorier.

Kategori A
Mobilplattformar där den vertikala projektionen av lastens tyngdpunkt alltid är innanför stjälpningskanterna.

Kategori B
Mobilplattformar för den vertikala projektionen av lastens tyngdpunkt kan komma utanför stjälpningskanterna.

Typ 1
Körning är endast tillåten med mobilplattformen i dess transportläge.

Typ 2
Körning med upplyft arbetsplattform styrs från en manöverplats på chassit.
(ingår ej i våra utbildningar)

Typ 3
Körning med upplyft arbetsplattform styrs från en kontrollplats på arbetsplattformen.

Upplägg

Vi erbjuder både grundkurs samt repetitionskurs för mobila arbetsplattformar.

Grundkurs
Denna kurs vänder sig till alla som använder eller kan komma att använda mobila arbetsplattformar/skyliftar.
Deltagarna lär sig använda mobila arbetsplattformar effektivt och att inte sätta säkerheten på spel. Därmed ökar användarnas produktivitet, samtidigt som risken för skador på människor och material minskar.
Utbildningen är allmän och täcker samtliga förekommande plattformstyper (saxlift, bomlift, pelarlift och vikarmslift). Upplägget är skapat i samarbete med Arbetsmiljöverket. Utbildningen följer de internationella standarderna ISO 18878:2013, 18893:2014 samt den svenska Liftläroplanen LLP.
Kursen omfattar 1 dags teori och 1 dags praktik. Ett teoretiskt samt ett praktiskt prov skall genomföras och efter godkända prov får eleven ett utbildningsintyg.

Repetitionskurs
Denna kurs vänder sig till alla som har genomgått en liftutbildning enligt Liftläroplanen (LLP).
För att delta i en repetitionsutbildning bör man ha arbetat regelbundet med liftar. I annat fall rekommenderar vi att man genomgår en förnyad grundutbildning.
Repetitionsutbildningen är allmän och täcker samtliga förekommande plattformstyper (saxlift, bomlift, pelarlift och vikarmslift).
Vid repetitionen fördjupar vi oss i de avsnitt som berör riskhantering och säkerhet. Upplägget är skapat i samarbete med Arbetsmiljöverket.
Kursen omfattar 4 timmars teori och 4 timmars praktik.
Ett teoretiskt samt ett praktiskt prov skall genomföras och efter godkända prov får kursdeltagaren ett uppdaterat utbildningsintyg enligt LLP.

Giltighetstid Liftintyg

Liftutbildningsrådet (LUR) är ett oberoende organ som ansvarar för innehåll och utveckling av Liftläroplanen (LLP).
LUR har satt en giltighetstid på 5 år som befogad med tanke på den snabba tekniska utvecklingen av mobila arbetsplattformar. Den återkommande examinationen efter 5 år är en repetitionsutbildning som anpassas efter elevens kunskaper. Återexaminationen ska minst omfatta ett teoretiskt- och ett praktiskt prov enligt LLP.

Boka din liftsutbildning redan idag
Vi håller utbildningar både hos oss på Sydtrade Truckar i Tävelsås (Växjö) och ute hos företag. Kurserna hos oss i Växjö sker löpande under året och ute hos företag efter behov.
Är du i behov av en liftutbildning? Kontakta oss så bokar vi in dig och ditt företag på en utbildning.
Gå till kursanmälan

Har du några frågor eller funderingar?

För frågor och mer information om vår liftsutbildning är du välkommen att kontakta
Linus Ohlsson på tel. 0470-32 59 84 eller maila till linus@sydtrade.se
Det går även bra att använda formuläret under kursanmälan.